Civil szervezetek joga

 
A jogi személyiséggel rendelkező, független, nonprofit szervezetek közül a legelterjedtebbek az egyesületek különböző formái, valamint az alapítványok. A civil szervezetekre vonatkozó jogi környezet alapjaiban változott meg az elmúlt években: a bejegyzési- és a változásbejegyzési eljárás sikere kizárólag a fokozott formai és tárgyi feltételeknek való megfeleléssel biztosítható.

Tekintettel arra, hogy a szükséges eljárásokat – legtöbb esetben már elektronikus úton – az illetékességgel rendelkező törvényszék előtt kell lefolytatni, hogy az a Civil Szervezetek Névjegyzéke elnevezésű közhiteles nyilvántartáson (quasi „cégjegyzék”) át tudja vezetni a változásokat, így indokolt az ügyvédi közreműködés igénybevétele.

Ügyvédi Irodánk kiemelten foglalkozik a civil szervezetek jogával, ezért különösen az alapítványok és az egyesületek létesítésében, változásbejegyzésében, közhasznúvá tételében, végelszámolásában, valamint a kapcsolódó okiratok szerkesztésében is segítségére lehetünk.

Kapcsolódó cikkeink

Amint azt bizonyára Ön is tudja, az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-én hatályba lép, és ezzel változik a jogi személyek szabályozása és ezen belül is az egyesületeké merőben új alapokra helyeződik. Az alábbiakban az egyesületeket érintő legfontosabb változásokat mutatjuk be.