A karácsony közeledtével a megszokottnál is gyakrabban merülnek fel az online vásárolt termékekkel, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok. A vitarendezés már otthonról a kandalló mellől, az interneten keresztül is lebonyolítható.

Napjainkban egyre elterjedtebb a külföldről történő, online felületen való vásárlás. Azonban mit tehet a fogyasztó, ha panasszal szeretne élni, mert a megérkezett termékkel kapcsolatban problémái merültek fel? Avagy fordítva: mit tehet a kereskedő, ha panasszal kíván élni a fogyasztóval szemben?

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén van lehetőség arra, hogy a felek az EU Bizottsága által üzemeltetett internetes platform igénybevételével, alternatív vitarendezés során egyezzenek meg egymással.

Először is kiemelendő, hogy kizárólag az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein esetében áll fenn a lehetőség az ilyen jellegű vitarendezésre. Amennyiben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye, vagy a kereskedő székhelye az említettektől eltérő, harmadik államban található, nem veheti igénybe ennek az alternatív vitarendezésnek a lehetőségét.

Az egyértelműség kedvéért fogyasztó az, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Megjegyezzük, a magyar bírói gyakorlat alapján ma már nem csak természetes személyek minősülhetnek fogyasztóknak, hanem a jogi személyek, gazdasági társaságok is abban az esetben, ha az adott termék vagy szolgáltatás igénybevétele a tevékenységi körén kívül esik (például ha Ügyvédi Irodánk bútort vásárol).

Kereskedőnek számít bármilyen személy, aki kereskedelmi tevékenységet folytat. A kereskedelmi tevékenység gyűjtőfogalom, amely a kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenységet, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenységet foglalja magában.

A fogyasztónak mindenekelőtt a kereskedővel szükséges megpróbálni a vitás kérdést megoldani. Ez azért is fontos, mert az online vitarendezési fórumon kérhetik annak igazolását, hogy a fogyasztó felvette a kapcsolatot az ügyében a kereskedővel, az azonban arra nem reagált, vagy azonnal elutasította azt, mindennemű megoldás felvetése nélkül. Ennek igazolása azonban nem feltétele az eljárás megindításának.

Amennyiben a két fél nem tudott, vagy nem volt hajlandó megegyezni az ügyben, akkor a bírósági út elkerülése érdekében veheti igénybe egy semleges harmadik fél segítségét (vitarendezési testület).

Az online vitarendezési felület az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

A panaszt kizárólag a kereskedő vagy a fogyasztó nyújthatja be, az Európai Unió tagállamaiban használt bármelyik nyelven. Amennyiben a magyarországi vitás félnek problémája merül fel az eljárással kapcsolatban, kérdésével közvetlenül a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat.

Fotó: Igor Ovsyannykov, www.unsplach.com