Katt a rendőrre? Ha épp a rend őre!

Nem egységes a bírói gyakorlat a rendőrök képmáshoz fűződő jogának korlátozhatósága tekintetében. Erre az Alkotmánybíróság tegnapi 11 óra 30 perckor megtartott nyilvános teljes ülésén ismét fény derült. A taláros testület ugyanis két határozatot is kihirdetett a rendőr képmásának nyilvánossága ügyében, megsemmisítve ezzel az érintett alaptörvény-ellenes bírói ítéleteket.

A Polgári Törvénykönyv alapján más természetes személyről akkor jogszerű fotó, illetve videó készítése, ha mind az elkészítéshez, mind a felhasználáshoz az érintett hozzájárulását adja. Tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén nem szükséges az érintett hozzájárulása sem. Ha tehát az intézkedő rendőr közszereplőnek minősül, róla szabadon készíthető felvétel. A bíróságok korábbi, a sajtószabadságot korlátozó gyakorlata azonban ezzel ellentétes volt: a nyilvános helyen munkájukat végző rendőrök nem minősülnek közszereplőknek.

Az Alkotmánybíróság viszont megerősítette korábbi álláspontját: “a sajtószabadság és a méltóságvédelmen alapuló, képmáshoz való jog közötti érdekütközést egyedi mérlegeléssel kell feloldani, és azt kell vizsgálni, hogy a személy képmása, ennek a nyilvánosságra hozatala a jelenkor történéseinek bemutatása, illetve a közhatalom gyakorlása szempontjából közérdeklődésre számot tartó tájékoztatás körébe tartozik-e”.

A szóban forgó határozatok alapján a rendőri intézkedésről az érintett engedély nélkül készült felvétel nyilvánosságra hozható, amennyiben

  1. nem öncélú, azaz a jelenkor eseményeiről szóló szabad tájékoztatáshoz kötődik (intézkedő rendőr vs. rendőr civilben);
  2. a véleménynyilvánítás a közérdeklődésre számot tartó tájékoztatásnak minősül;
  3. nem okozza az emberi méltóság sérelmét (például megsebesült rendőr szenvedésének ábrázolása).

Összegzésképp elmondható, hogy a rendes bíróságoknak minden esetben a konkrét ügy egyedi mérlegelését kell elvégezniük, de automatikusan nem minősül jogsértő magatartásnak az intézkedő rendőrről a hozzájárulása nélkül történő felvételkészítés.