Adósság öröklése

Elállhat tőle az örökös?

Amennyiben az örökségen belül túlsúlyban vannak a terhek, a fizetési kötelezettségek a pozitív vagyonhoz képest, az örökösnek két lehetőség áll a rendelkezésére: az örökhagyó halála után, a hagyaték megnyílását követően visszautasíthatja az örökséget, vagy még az örökhagyó életében lemondó nyilatkozatot tehet.

A leendő örökösöknek van arra lehetősége, hogy még az örökhagyó életében lemondó nyilatkozatot tegyenek az örökségre nézve. Így az örökhagyó után sem vagyont, sem terhet nem örökölnek majd. Ezt a nyilatkozatot érvényesen az örökhagyó életében még vissza lehet vonni abban az esetben, hogyha mégis igényt tartanak az örökségre.

Abban az esetben, ha az örökösök az örökség visszautasítását választják – a fentiek alapján meg kell jegyezzük, hogy ezt kizárólag az örökhagyó halálát követően, a hagyaték megnyílása után tehetik meg –, arra is csak olyan módon van lehetőség, hogy mind a vagyon, mind a teher örökléséről lemondanak. Amennyiben az örökséget minden örökös visszautasítja, az végső soron az Államra száll.

Fontos kiemelni, hogy amennyiben az örökösök egyik lehetőséggel sem éltek, alapvetően az örökösök kizárólag a hagyaték értékéig (amelyet a temetési költségek, és a hagyatéki eljárás költségeivel csökkentve kell érteni) tartoznak felelősséggel az elhunyt által felhalmozott tartozások miatt. Amennyiben azonban “átvették” az összességében negatív örökséget, ezzel mintegy áttörik ezt a felelősséget, és adott esetben akár a saját vagyonukkal is helytállni tartoznak a korábban az örökhagyó által vállalt adósságért.

Ajánlatos tehát legkésőbb a hagyatéki eljárás lezárulta előtt számba venni az esetleges lehetőségeket.

Fotó: Allef Vinicius, www.unsplash.com