dr. Gazdag Noémi

dr. Gazdag Noémi

Dr. Gazdag Noémi kiemelten foglalkozik a civil szervezetek jogával, főként a civil szervezetek alapításában és módosításában rendelkezik gyakorlati tapasztalattal. Ezen kívül nagy figyelmet fordít az internetjogi, elsősorban a domain nevek használatával összefüggő jogviták megoldására, valamint az európai unió jogával kapcsolatos jogérvényesítési eljárásokra. A cégjog, illetve az általános polgári jog egyéb területein is jártassággal bír.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte egyetemi tanulmányait. 2015 júliusától lát el feladatokat Ügyvédi Irodánknál.

Fontosnak tartja az Ügyfelekhez fűződő kiváló viszony kialakítását és a számukra legmegfelelőbb eredmény elérését, a lehető legrövidebb időn belül.